Законодавство України в галузі Охорони праці

 Нормативно-правова база

Закон України «Про охорону праці» 

Кодекс законів про працю України

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування » 

КОДЕКС  ЦИВІЛЬНОГО  ЗАХИСТУ  УКРАЇНИ

 Н А К А З 16.06.2014  № 398 Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах 

 Постанова КМУ від 30 листопада 2011 р. N 1232 Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві 

Нормативно-правові акти з охорони праці

 Реєстр НПАОП

НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації ЕОМ

Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу

ПРАВИЛА УЛАШТУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК

ПРАВИЛА технічної експлуатації електроустановок споживачів

 Державні стандарти

 ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ І ПРАВИЛА захисту населення від впливу електромагнітних випромінюваньМетодика розрахунку розподілу рівнів електромагнітного поля

ДСН 3.3.6.096-2002. Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

ДСАНПІН 3.3.2.007-98 ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ВІЗУАЛЬНИМИ ДИСПЛЕЙНИМИ ТЕРМІНАЛАМИ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН

Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)

ДБН_B.2.5-28.2006 Природне та штучне освітлення

 


Коментарі