Психологічна підтримка учасників освітнього процесу під час війни

 1. Розроблено курс підвищення кваліфікації для освітян «Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час і після завершення воєнних дій» https://hryoutest.in.ua/courses/programapidvishchennya-kvalifikaciji-psihologichnoji-pidtrimki-dlya-osvityan-tabatkiv. Інформаційна підтримка: 
 2. 1) Освітяни зможуть надавати якісну першу психологічну допомогу https://mon.gov.ua/ua/news/osvityani-zmozhut-nadavati-yakisnu-pershupsihologichnu-dopomogu 
 3. 2) понад 600 тисяч освітян опановуватимуть навички надання першої психологічної допомоги https://mon.gov.ua/ua/news/ponad-600-tisyachosvityan-opanovuvatimut-navichki-nadannya-pershoyi-psihologichnoyidopomogi 
 4. 3) Перша психологічна допомога: курс підвищення кваліфікації пройшли понад 7 тис. освітян https://mon.gov.ua/ua/news/persha-psihologichnadopomoga-kurs-pidvishennya-kvalifikaciyi-projshli-ponad-7-tis-osvityan 
 5. 2. Методичні рекомендації «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій» https://mon.gov.ua/ua/news/metodichni-rekomendaciyi-pershapsihologichna-dopomoga-algoritm-dij 
 6. 3. Для підтримки дітей, особливо з ООП створено телеграм канал «Підтримай дитину» https://t.me/pidtrumaidutuny, (майже 13 тис. підписників) а для підтримки дорослих «Подбай про себе» https://t.me/PodbayProSebe (майже 2 тис. підписників). 
 7. Інформаційна підтримка: 
 8. 1) Підтримка дітей: поради для вчителів https://mon.gov.ua/ua/news/pidtrimka-ditej-poradi-dlya-vchiteliv 
 9. 2) Канал «Підтримай дитину» об’єднав понад 12 тис. батьків і вчителів https://mon.gov.ua/ua/news/kanal-pidtrimaj-ditinu-obyednav-ponad-12-tisbatkiv-i-vchiteliv 
 10. 3) Психологи і педагоги дбають про психічне здоров’я дітей та дорослих https://mon.gov.ua/ua/news/psihologi-i-pedagogi-dbayut-pro-psihichnezdorovya-ditej-ta-doroslih 
 11. 4) Як пережити горе та втрату – поради психологів https://mon.gov.ua/ua/news/yak-perezhiti-gore-ta-vtratu-poradi-psihologiv 
 12. 5) «Підтримай дитину»: захисники і захисниці України читають казки та вірші https://mon.gov.ua/ua/news/pidtrimaj-ditinu-zahisniki-i-zahisniciukrayini-chitayut-kazki-ta-virshi 
 13. 6) Контроль емоційного стану під час війни – пояснення психологів https://mon.gov.ua/ua/news/kontrol-emocijnogo-stanu-pid-chas-vijnipoyasnennya-psihologiv 
 14. 7) Як контролювати емоційний стан під час воєнного стану? – поради психологів https://mon.gov.ua/ua/news/yak-kontrolyuvati-emocijnij-stanpid-chas-voyennogo-stanu-poradi-psihologiv 
 15. 8) Поради команди «Підтримай дитину»: як допомогти дітям з ООП опанувати нову навичку https://mon.gov.ua/ua/news/poradi-komandipidtrimaj-ditinu-yak-dopomogti-dityam-z-oop-opanuvati-novu-navichku 
 16. 9) Ефективні поради від емоційного вигорання під час війни https://mon.gov.ua/ua/news/efektivni-poradi-vid-emocijnogo-vigorannyapid-chas-vijni 
 17. 10) Посттравматичний стресовий розлад в умовах війни: роз’яснення психологів https://mon.gov.ua/ua/news/posttravmatichnij-stresovij-rozladv-umovah-vijni-rozyasnennya-psihologiv 
 18. 11) Симптоми посттравматичного стресового розладу в умовах війни https://mon.gov.ua/ua/news/simptomi-posttravmatichnogo-stresovogorozladu-v-umovah-vijni 
 19. 12) Діагностика ПТСР в умовах війни: поради психологів https://mon.gov.ua/ua/news/diagnostika-ptsr-v-umovah-vijni-poradipsihologiv 
 20. 13) Посттравматичний стресовий розлад в умовах воєнних дій: методи лікування https://mon.gov.ua/ua/news/posttravmatichnij-stresovij-rozlad-vumovah-voyennih-dij-metodi-likuvannya 
 21. 14) Поради психологів проєкту «Підтримай дитину» для освітян та батьків, які займаються з дітьми із ООП https://mon.gov.ua/ua/news/poradi-psihologiv-proyektu-pidtrimaj-ditinudlya-osvityan-ta-batkiv-yaki-zajmayutsya-z-ditmi-iz-oop 15) Як говорити з учнями на складні теми? Поради для педагогів від психологів проєкту «Підтримай дитину» https://mon.gov.ua/ua/news/yak-govoriti-z-uchnyami-na-skladni-temiporadi-dlya-pedagogiv-vid-psihologiv-proyektu-pidtrimaj-ditinu 
 22. 16) Психологи проєкту «Підтримай дитину» пояснюють, чому дітям часом важко спілкуватися https://mon.gov.ua/ua/news/psihologiproyektu-pidtrimaj-ditinu-poyasnyuyut-chomu-dityam-chasom-vazhkospilkuvatisya 
 23. 17) Як підтримати дитину, яка переживає посттравматичний стрес: поради для батьків https://mon.gov.ua/ua/news/yak-pidtrimati-ditinuyaka-perezhivaye-posttravmatichnij-stres-poradi-dlya-batkiv 
 24. 18) Як виникає та впливає злість на стан людини під час війни? https://mon.gov.ua/ua/news/yak-vinikaye-ta-vplivaye-zlist-na-stan-lyudinipid-chas-vijni 
 25. 19) Чек-лист на канікули: 8 кроків для організації ранкового простору дитини https://mon.gov.ua/ua/news/chek-list-na-kanikuli-8-krokiv-dlyaorganizaciyi-rankovogo-prostoru-ditini 
 26. 20) Підтримай дитину: типові реакції дитини 12-18 років під час травматичних подій https://mon.gov.ua/ua/news/pidtrimaj-ditinu-tipovireakciyi-ditini-12-18-rokiv-pid-chas-travmatichnih-podij 
 27. 4. Розроблено анімаційний ролик «Як говорити з дитиною про війну. 7 порад від психологів” https://mon.gov.ua/ua/news/yak-govoriti-zditinoyu-pro-vijnu-7-porad-vid-psihologiv-u-mezhah-proyektu-pidtrimajditinu 
 28. 5. Організовано серію вебінарів: 1) для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів «Психологічна травма: основні відомості та першочергові кроки» https://mon.gov.ua/ua/news/osnovni-vidomosti-ta-pershochergovi-krokipid-chas-psihologichnih-travm-vidbuvsya-seminar-dlya-fahivciv-irc 2) вебінар-практикум для освітян «Техніки роботи зі стресом та тривогою для дорослих та дітей» https://mon.gov.ua/ua/news/11-travnya-vebinarpraktikum-dlya-osvityan-tehniki-roboti-zi-stresom-ta-trivogoyu-dlyadoroslih-ta-ditej 3) для поліцейських підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України та державних службовців МВС «Психологічна травма в дітей шкільного віку: причини, ознаки, наслідки» https://www.facebook.com/UAMON/videos/549314236943351/ 6. Спільно з ЮНІСЕФ: 1) Поради від експертів ЮНІСЕФ: “Як підтримати дітей у стресових ситуаціях” https://mon.gov.ua/ua/news/poradi-vid-ekspertiv-yunisef-yakpidtrimati-ditej-u-stresovih-situaciyah 2) Стартує набір на групи психологічної підтримки вчителів у межах проєкту «Поруч» https://mon.gov.ua/ua/news/startuye-nabir-na-grupipsihologichnoyi-pidtrimki-vchiteliv-u-mezhah-proyektu-poruch 3) Поради експертів ЮНІСЕФ: як говорити з дітьми про смерть близької людини https://mon.gov.ua/ua/news/poradi-ekspertiv-yunisef-yak-govoritiz-ditmi-pro-smert-blizkoyi-lyudini 4) Як доглядати за дитиною під час війни і вимушеного переміщення: поради від експертів ЮНІСЕФ https://mon.gov.ua/ua/news/yakdoglyadati-za-ditinoyu-pid-chas-vijni-i-vimushenogo-peremishennyaporadi-vid-ekspertiv-yunisef 5) ЮНІСЕФ запускає індивідуальні психологічні консультації для дітей і батьків https://mon.gov.ua/ua/news/yunisef-zapuskaye-individualnipsihologichni-konsultaciyi-dlya-ditej-i-batkiv 
 29. 7. Спільно з #stop_sexтинг 1) Актуальні матеріали щодо психологічної підтримки та захисту дітей від сексуального насильства в інтернеті https://mon.gov.ua/ua/news/aktualni-materiali-shodo-psihologichnoyipidtrimki-ta-zahistu-ditej-vid-seksualnogo-nasilstva-v-interneti 2) та інші пости 
 30. 8. Інші матеріали: 1) Поради з надання першої психологічної допомоги людям, які пережили кризову подію https://mon.gov.ua/ua/news/poradi-z-nadannyapershoyi-psihologichnoyi-dopomogi-lyudyam-yaki-perezhili-krizovupodiyu 6) Асоціація психологів Португалії презентувала посібник «Розмови про війну» для батьків і опікунів дітей https://mon.gov.ua/ua/news/asociaciya-psihologiv-portugaliyi-prezentuvalaposibnik-rozmovi-pro-vijnu-dlya-batkiv-i-opikuniv-ditej 7) Поради від експертів ЮНІСЕФ: «Правила підтримки дитини під час евакуації» https://mon.gov.ua/ua/news/poradi-vid-ekspertiv-yunisefpravila-pidtrimki-ditini-pid-chas-evakuaciyi 8) Для українських учителів створять інтерактивні групи психологічної підтримки https://mon.gov.ua/ua/news/dlya-ukrayinskih-uchiteliv-stvoryatinteraktivni-grupi-psihologichnoyi-pidtrimki 9) «Час поговорити»: в Україні запустили унікальну програму для психологічної підтримки в міні-групах https://mon.gov.ua/ua/news/chaspogovoriti-v-ukrayini-zapustili-unikalnu-programu-dlya-psihologichnoyipidtrimki-v-mini-grupah 10) 25 травня – презентація буклета з управління тривогою https://mon.gov.ua/ua/news/25-travnya-prezentaciya-bukleta-z-upravlinnyatrivogoyu 11) 4 липня – презентація посібника для освітян про адаптацію до умов воєнного часу https://mon.gov.ua/ua/news/4-lipnya-prezentaciyaposibnika-dlya-osvityan-pro-adaptaciyu-do-umov-voyennogo-chasu 12) Створено курс «Як підтримати дитину під час війни?» https://mon.gov.ua/ua/news/stvoreno-kurs-yak-pidtrimati-ditinu-pid-chasvijni 9. Розроблено інформаційний комікс для дітей у воєнний стан – це збірка інформаційних порад для дітей та їхніх близьких https://mon.gov.ua/ua/news/poradi-vid-zahisnika-ukrayini-mon-rozrobiloinformacijnij-komiks-dlya-ditej-u-voyennij-stan 

Коментарі