Запрошуємо до участі у ІІІ Всеукраїнському конкурсі документального аматорського кіно «Українська революція: ретроспективний погляд через 100 років»

    З метою дослідження питань та наслідків, пов’язаних з подіями Української революції 1917 – 1921 років, з 06 листопада 2023 року по 29 лютого 2024 року планується проведення ІІІ Всеукраїнського конкурсу документального аматорського кіно «Українська революція: ретроспективний погляд через 100 років» (далі – конкурс). Організаторами конкурсу є Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді та Донецький обласний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді за підтримки Департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації.
    Конкурс буде проводитися відповідно до Умов, що додаються. До участі у Конкурсі запрошуються учнівські колективи та окремі автори закладів загальної середньої, позашкільної , професійної (професійно-технічної) освіти, представники дитячих громадських організацій.
    Для участі у заході просимо до 22 грудня 2023 року пройти електрону реєстрацію за посиланням https://forms.gle/Pes8e4AqfKr3GRXp6
    Додаткова інформація – за телефоном (044) 531-19-98, контактна особа – Наталія Майдебура: e-mail-center.patriotua@gmail.com; (066) 697-88-50, контактна особа – Інга Ширяєвська: e-mail-octk2015@gmail.com
   УМОВИ проведення Всеукраїнського конкурсу документального аматорського кіно «Українська революція: ретроспективний погляд через 100 років»
    І. Загальні положення
    Українська революція 1917-1921 років продемонструвала, що ідея незалежності України була близькою усім верствам українського суспільства. Українці знову нагадали про себе усьому світові як про окрему націю, що має право на власну державу.
    Роки Української революції були визначальними на шляху до створення Української держави з усіма важливими її інститутами. Для українського суспільства у XXI столітті є важливими уроки подій 100-річної історії. Вивчення подій Української революції є спільною працею закладів освіти та громадянського суспільства.
    Керуючись Постановою Верховної Ради України від 23 лютого 2017 року № 1908-VIII «Про рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: «Ціннісні орієнтири сучасної української молоді», з метою дослідження питань та наслідків, пов’язаних з подіями Української революції 1917 – 1921 років, з 06 листопада 2023 року по 29 лютого 2024 року планується проведення ІІІ Всеукраїнського конкурсу документального аматорського кіно «Українська революція: ретроспективний погляд через 100 років» (далі – конкурс).
ІІ. Мета та завдання конкурсу
1. Метою конкурсу є громадянське виховання дітей та молоді, на прикладах боротьби українського народу за самовизначення і державну незалежність України у період Української революції 1917-1921 рр. та наступні роки української історії.
2. Важливими завданнями конкурсу є: формування ціннісних орієнтирів і почуття патріотизму дітей та учнівської молоді, успадкованих від Українських січових стрільців, армії УНР, представників військової, політичної еліти, діячів науки і культури; дослідження діяльності політичних, військових, громадських лідерів у боротьбі за державну незалежність; демонстрація та аналіз перемог і поразок як мотивації формулювання уроків і здобутків за подіями, що відбулися; залучення учнівської молоді до вивчення історії рідного краю; удосконалення змісту та форм виховної роботи у закладах освіти; просвітницька діяльність закладів освіти; втілення в освітній процес сучасних комп’ютерних та STEM-технологій; візуалізація пошукових досліджень.
ІІІ. Терміни проведення
Конкурс проводиться з 06.11.2023 по 29.02. 2024 року. Заявку на участь та відеоматеріали необхідно подати до 22.12. 2023 року за посиланням https://forms.gle/Pes8e4AqfKr3GRXp6
Відеоматеріали досилати до 22.12.2023 року на електронну адресу: octk2015@gmail.com(з приміткою КІНО).
IV. Керівництво конкурсом
1. Керівництво конкурсом та участь у його проведенні здійснює Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді за сприяння Департаменту освіти і науки Донецької обласної військової адміністрації.
2. Безпосередня організація та проведення конкурсу покладається на Донецький обласний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді.
3. Організаційно-методичне забезпечення проведення конкурсу в закладах освіти областей та міста Києва здійснюється обласними та Київським міським центрами туризму і краєзнавства і учнівської молоді, (за згодою), що діють у співпраці з Донецьким обласним центром туризму та краєзнавства учнівської молоді.
V. Учасники конкурсу
До участі у конкурсі запрошуються учнівські колективи та окремі автори закладів загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, вихованці дитячих громадських організацій.
VI. Тематика робіт
Учасники конкурсу досліджують історичні процеси, факти, життя і діяльність історичних постатей, які брали участь у державотворчих процесах, збирають фото та відеоматеріали, на основі яких створюють відеопроєкти за однією з тем:
1. «Українська політична еміграція після подій революції 1917-1921 рр. Процеси її організаційного об’єднання у 20-х – 30-х рр. ХХ ст. у різних країнах»;
2. Микола Міхновський – український самостійник, ідеолог націоналізму та збройної боротьби за незалежність (до 150 річниці з дня народження).
3. «Українське культурне Відродження 20-х рр. ХХ ст.»;
4. «Соціально-політичні, економічні, культурологічні засади життя на українських землях у складі Польщі, Чехословаччини, Румунії після Першої світової війни».
Зміст напрямів дослідження та відео демонстрації:
1. «Українська політична еміграція після подій революції 1917-1921 рр. Процеси її організаційного об’єднання у 20-х – 30-х рр. ХХ ст. у різних країнах»: причини української еміграційної хвилі 1920-х років, її соціальний склад та географія переселень (Польща, Чехословаччина, Румунія, Німеччина, Франція, США, Канада та інші країни); центри політичної еміграції (Польща, Австрія, Франція, Німеччина), їх роль у розвитку української національної ідеї в екзилі; напрями діяльності представників української політичної еміграції, зв’язки з історичною батьківщиною; діяльність громадських, політичних, культурних та інших об’єднань або організацій, заснованих українцями в екзилі; найбільш визначні представники української політичної еміграції та їхні надбання й досягнення (Є. Коновалець, П. Скоропадський, С. Петлюра, С. Шемет, В. Липинський, Є. Петрушевич та ін.).
2. «Микола Міхновський – український самостійник, ідеолог націоналізму та збройної боротьби за незалежність» (до 150 річниці з дня народження): походження, ранні роки життя, сімейні цінності, формування світогляду; роки навчання,перші політичні кроки, Молода громада, «Братство тарасівців»; адвокатська діяльність, правозахисна діяльність, відомі політичні процеси; участь у створенні перших політичних партій: РУП, УНП, програмний документ «Самостійна Україна»; життя і політична діяльність на Кубані; таємниця смерті; політичний спадок Миколи Міхновського.
3. «Українське культурне Відродження 20-х років ХХ століття»: історичні та суспільні умови розвитку української культури в 20-х рр. ХХ ст., становище з кадрами; подолання наслідків імперської політики, зокрема в так званій боротьбі «двох культур»; політика українізації, здійснювана в контексті політики коренізації в радянській Україні; культурні контакти між Наддніпрянською і Західною Україною, зближення дещо різних типів культур; характеристика діяльності О. Шумського та М. Скрипника у розбудові української культури 20-х років; діяльність галичан А. Бучми, М. Крушельницького, Й. Гірняка, С. Рудницького, В. Юринця, М. Демчука та ін. у культурній розбудові Наддніпрянської України; тенденції в розвитку культури на західноукраїнських землях, які входили до складу Польщі, Румунії, Чехословаччини; літературна дискусія 1925-1928 років, діяльність представників української культури з метою європеїзації та модернізації змісту й форми української літератури та мистецтва, пошук шляхів ідейної художньої виразності; характеристика діяльності видатних представників української літератури (зокрема, української діаспори): Ю.Липи, О.Ольжича, О.Теліги, Є. Маланюка та інших; український театр, діяльність корифеїв українського театрального мистецтва М. Заньковецької, П. Саксаганського, М. Садовського, Г. Юри, І. Мар'яненка, О. Ватуліна, Н. Ужвій; здобутки у галузі мистецтва та характеристика й аналіз визначних творів.
4. «Соціально-політичні, економічні, культурологічні засади життя на українських землях у складі Польщі, Чехословаччини, Румунії після Першої світової війни»: розвиток українських земель на теренах Польщі, Чехословаччини, Румунії після розпаду держав-імперій, поразки імперського мислення і нового співвідношення сил на міжнародній арені, у час створення автократичних та тоталітарних держав; політичний та національно-культурний розвиток українського етносу у країнах Центрально-Східної Європи, діяльність українських політичних партій: УНДО, УНО, УВО; роль Є. Коновальця, А Волошина, митрополита А. Шептицького та інших у збереженні національної ідентичності українців на західноукраїнських землях; діяльність культурно-просвітницькихтовариства «Рідна школа», «Просвіта», молодіжних організації «Сокіл», «Луг», «Пласт», жіночого руху «Союз українок», Українського католицького союзу; Наукове товариство ім. Т.Шевченка 20-х рр., діяльність М. Возняка, В. Гнатюка, К.Студинського, В.Щурата, І. Крип'якевича, С.Томашівського, Ф.Колесси, І.Свенціцький та інших у збереженні та розвитку української науки в Галичині; таємний Український університет у Львові, особливості діяльності, викладачі та студенти; українська проблема як важливий чинник державотворення і політичного життя країн протягом міжвоєнного періоду.
VIІ. Вимоги до оформлення робіт:
1. Загальні вимоги: наявність титрів на початку та в кінці фільму (назва, автори, місце і час створення);
2. Вимоги до змісту: обґрунтування актуальності. Інформативність та історична достовірність фільму; кількість та якість залученого історичного матеріалу, прив’язка місця зйомки до подій (осіб), покладених в основу сюжету фільму; наявність сюжетів (синхронів) із свідками подій, представниками експертного середовища (краєзнавцями, вченими, музейними, архівними працівниками та ін.); послідовність, чіткість, логічність сюжету фільму, повнота розкриття теми; об’єктивність, виваженість оцінок авторів фільму; фахові (тележурналістські) та артистичні здібності авторів фільму, здатність стрічки справити емоційний та естетичний вплив на аудиторію; суспільно-пізнавальна значущість фільму, можливість його практичного застосування.
3. Технічні вимоги: закадровий текст; відповідність зображення закадровому тексту або супроводжуючим (у разі наявності) титрам; якість візуального матеріалу, операторської роботи та монтажу. Допускається використання будь-яких апаратних і програмних засобів для здійснення відеозапису, можливе їх органічне поєднання. На конкурсі оцінюється як якість відео-матеріалу, так і творчі можливості конкурсанта.
Тривалість документального фільму не повинна перевищувати 15 хвилин. Відеоматеріал на кожну конкурсну роботу завантажується на YouTube. Посилання на роботу вказується у реєстрації. Розміщений на YouTube конкурсний відеоматеріал може бути видалений з облікового запису не раніше 6 місяців після закінчення конкурсу. Відеоматеріали досилати до 22.12.2023 на електронну адресу: octk2015@gmail.com (з приміткою КІНО). Підсумком роботи авторів має бути відеофільм.
VIІІ. Підбиття підсумків та нагородження переможців Організатори конкурсу формують журі. Переможці та призери визначаються журі відповідно до критеріїв, що додаються.
Переможці та призери нагороджуються грамотами та призами засновників конкурсу у кожній з номінацій.

Коментарі